Szkoła Podstawowa w Reczpolu

37-755 Krzywcza

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home
Wolontariat

Histria Szkoły Podstawowej w ReczpoluAbsolwenci szkoły w Reczpolu

Email Drukuj PDF
Poprawiony: środa, 12 kwietnia 2017 15:05 Więcej…
 

Absolwenci szkoły w Reczpolu

Email Drukuj PDF

 

Rocznik 1983:

1.Bednarczyk weronika c.Kazimierza

2.Brylińska Iwona c.Mieczysława

3.Brylińska  Iwona Małgorzata c.Henryka

4.Buś Ewelina c.Henryka

5.Dąbrowski Robert s.Edmunda

6.Fednar Krzysztof s.Władysława

7.Iwasieczko Tomasz s.Janusza

8.Kowalczyk Łukasz s.Wawrzyńca

9.Malinowski Paweł s.Elżbiety

10.Mikita Katarzyna c.Ryszarda

11.Mikita Mariusz s.Janusza

12.Olearczyk Joanna c.Józefa

13.Świst Jan s.Mieczysława

14.Szpytman Jolanta c.Kazimierza

15.Szpytman Krzysztof s.Tadeusza

16.Szuban Katarzyna c.Janusza

17.Wajda Joanna c.Jana

18.Wanat Katarzyna c.Tadeusza

19.Wanat Krzysztof s.Józefa

20.Wojtowicz Zdzisław s.Jana

21.Żurawski Łukasz s.Eugeniusza

 

Rocznik 1984:

1.Bednarczyk Katarzyna c.Jana

2.Jach Łukasz s.Stanisława

3.Klimko Małgorzata c.Jana

4.Kuras Bernadetta c.Zbigniewa

5.Lis Anna c.Kazimierza

6.Michalik wiesław s.Mieczysława

7.Mikita Agnieszka c.Jana

8.Mikita Urszula c.Czesława

9.Mikita Wiesław s.Janusza

10.Naurecka ewa c.Mariusza

11.Pawłowski Wojciech s.Mariana

12.Srogi Marcin s.Ryszarda

13.Szpytman Piotr s.Tadeusza

 

Rocznik 1985:

1.Bryliński Przemysław s.Mieczysława

2.Dąbrowski Robert s.Edmunda

3.Fednar Urszula c.Stanisława

4.Fednar Wieslaw s.Władysława

5.Fugowska Anna c.Stanisława

6.Jadam Maria c.Jana

7.Kwaśny Krzysztof s.Stanisława

8.Mazurkiewicz Anna c.Józefa

9.Szpytman Anna c.Kazimierza

10.Szuban Marta c.Janusza

11.Wajda Roman s.Jana

12.Wanat Katarzyna c.Józefa

13.Wanat Paweł s.Tadeusza

14.Wojtowicz Dorota c.Eugeniusza

 

Rocznik 1986:

1.Bednarczyk Małgorzata c.

2.Buś Marzena c.Henryka

3.Iwasieczko Mirosław s.Władysława

4.Kuras Andrzej s.Zbigniewa

5.Mikita Mirosław s.Ryszarda

6.Sus Wojciech s.Witolda

7.Szpytman Krystian s.Andrzeja

8.Szpytman Piotr s.Kazimierza

9.Szpytman Wioletta c.Jana

10.Wajda Marek s.Edwarda

11.Wanat Magda c.Józefa

12.Zatwardnicki Paweł s.Jana

 

Rocznik 1987:

1.Brylińska Anna c.Mieczysława

2.Fortuna Elżbieta c.Tadeusza

3.Frosztęga Jarosław s.Kazimierza

4.Głuszko Jarosław s. Mieczysława

5.Iwasieczko Małgorzata c.Janusza

6.Mikita Monika c.Janusza

7.Pawłowska Anna c.Edwarda

8.Szpytman Agnieszka c.Tadeusza

9.Szpytman Barbara c.Tadeusza

10.Szpytman Elżbieta c.Kazimierza

11.Szpytman Marcin s.Andrzeja

12.Wanat Maciej s.Józefa

13.Wanat Tomasz s.Tadeusza

14.Wojtowicz Natalia c.Jana

 

Rocznik 1988:

1.Bajda Krzysztof s.Eugeniusza

2.Błahuta Dariusz s.Janusza

3.Błahuta Jarosław s.Janusza

4.Brylińska Katarzyna c.Henryka

5.Gerula Daniel s.Janusza

6.Iwasieczko Katarzyna c.Stanisława

7.Jadam Barbara c.Jana

8.Kuras Elżbieta c.Zbigniewa

9.Mazur Andrzej s.Leszka

10.Mazurkiewicz Katarzyna c.Józefa

11.Mikita Iwona c.Jana

12.Sus Witold s.Witolda

13.Wojtowicz Katarzyna c.Stanisława

14.Wolan Witold s.Józefa

15.Zatwardnicki Piotr s.Wiesława

 

Rocznik 1989:

1.Bajda Karolina c.Eugeniusza

2.Betlej Piotr s.Elżbiety

3.Daraż Mateusz s.Zbigniewa

4.Frosztęga Emil s.Kazimierza

5.Iwasieczko Agnieszka c.Stanisława

6.Jach Dorota c.Stanisława

7.Mazur Daniel s.Leszka

8.Naurecka Małgorzata c.Mariusza

9.Sochacka Paulina c.Józefa

10.Szpytman Elżbieta c.Tadeusza

11.Wajda Dariusz s.Edwarda

12.Wanat Anna c.Tadeusza

 

Rocznik 1990:

1.Bednarczyk Grzegorz s.Stanisława

2.Bednarczyk Mariusz s.Jana

3.Betlej Małgorzata c.Jerzego

4.Fednar Waldemar s.Janusza

5.Gerula Monika c.Janusza

6.Kwaśny Dominika c.Stanisława

7.Mikita Witold s.Czesława

8.Pająk Małgorzata c.Stanisława

9.Pawłowska Agnieszka c.Mariana

10.Sochacka Sabina c.Józefa

11.Szpytman Agnieszka c.Tadeusza

12.Szpytman Marta c.Tadeusza

13.Szpytman Piotr s.Kazimierza

14.Wojtowicz Marta c.Eugeniusz

15.Wolan Dariusz s.Józefa

7.


 
.

Poprawiony: środa, 12 kwietnia 2017 15:03
 

Absolwenci szkoły w Reczpolu

Email Drukuj PDF

Rocznik 1977:

1.Dudzińska Alicja c.Eugeniusza

2.Iwasieczko Aleksander s.Władysława

3.Jadam Renata c.Jana

4.Janeczko Magdalena c.Zygmunta

5.Pawłowski Krzysztof s.Jana

6.Rachwał Marta c.Ryszarda

7.Sroga Maria c.Mariana

8.Sus Małgorzata c.Witolda

9.Śmigielska Beata c.Tadeusza

10.Świst Robert s.Henryka

11.Świst Sylwester s.Eugeniusza

12.Waśko Radosław s.Czesława

13.Wilgucki Witold s.Józefa

14.Wojtowicz Andrzej s.Eugeniusza

15.Wojtowicz Grzegorz s.Stanisława

16.Wojtowicz Krzysztof s.Jana

17.Wróbel Antonina c.Juliana

 

Rocznik 1978:

1.Bajda Henryk s.Jana

2.Bednarczyk Tomasz s.Kazimierza

3.Dudziński Marcin s.Władysława

4.Pawłowski Mariusz s.Jana

5.Sroga Barbara c.Mariana

6.Srogi Piotr s.Ryszarda

7.Sus Artur s.Witolda

8.Szpytman Dorota c.Bolesława

9.Szpytman Jan s.Stanisława

10.Szpytman Mirosław s.Władysława

11.Wojtowicz Anna c.Jana

12.Wojtowicz Jan s.Eugeniusza

13.Wajda Grzegorz s.Jana

14.Zaleska Maria c.Jana

 

Rocznik 1979:

1.Bajda Monika c.Stanisława

2.Bednarczyk Robert s.Janusza

3.Fednar Jan s.Stanisława

4.Fortuna Agata c.Henryka

5.Kudyba Marek s.Jana

6.Narożnowski Janusz s.Mariana(Korytniki)

7.Olearczyk Paweł s.Józefa

8.Rachwał Grażyna c.Ryszarda

9.Sroga Anna c.Ryszarda

10.Struk Paweł s.Mariana

11.Sus Bożena c.Edwarda

12.Wajda Wiesława c.Jana

13.Wilgucka Anna c.Józefa

14.Wojtowicz Małgorzata c.Stanisława

15.Wojtowicz Monika c.Eugeniusza


Rocznik 1980:

1.Bajda Grzegorz s.Stanisława

2.Bednarczyk Joanna c.Janusza

3.Bednarczyk Piotr s.Kazimierza

4.Brylińska Monika c.Henryka

5.Fednar Małgorzata c.Stanisława

6.Fortuna Grzegorz s.Henryka

7.Fortuna Katarzyna c.Tadeusza

8.Jadam Krzysztof s.Jana

9.Lis Agnieszka c.Kazimierza

10.Michalik Jan s.Mieczysława

11.Srogi Stanisław s.Mariana

12.Strojek Agnieszka c.Józefa

13.Struk Rafał s.Mariana

14.Szpytman Andrzej s.Władysława

15.Waśko Anna c.Czesława

 

Rocznik 1981:

1.Dudziński Paweł s.Władysława

2.Klimko Barbara c.Jana

3.Kudyba Iwona c.Jana

4.Mikita Beata c.Jana

5.Srogi Paweł s.Ryszarda

6.Szpytman Beata c.Władysława

7.Szpytman Bożena c.Władysława

8.Wojtowicz Michał s.Stanisława

9.Wojtowicz Rafał s.Jana

10.Wojtowicz Zbigniew s.Eugeniusza

 

Rocznik 1982:

1.Bajda Urszula c.Stanisława

2.Dudzińska Anna c. Władysława

3.Fugowski Konrad s.Stanisława

4.Iwasieczko Barbara c.Władysława

5.Jach  Barbara c.Stanisława

6.Łuczak Dorota c.Mariana

7.Mikita Kazimierz s.Jana

8.Narożnowski Piotr s.Mariana

9.Olearczyk Tomasz s.Józefa

10.Pawłowski Stanisław s.Mariana

11.Rękas Lucyna c.Ryszarda

12.Słomiany Daniel s.Jana (Korytniki)

13.Śmigielski Dariusz s.Tadeusza

14.Świst Ewelina c.Mieczysława

15.Świst Sabina c.Eugeniusza

16.Wajda Anna c.Jana

 

 

 

Absolwenci szkoły w Reczpolu

Email Drukuj PDF

 

Rocznik 1971:

1.Bajda Agnieszka c.Tadeusza

2.Bajda Wiesława c.Antoniego

3.Błotnicki Mariusz s.Jana

4.Dudziński Ryszard s.Eugeniusza

5.Fednar Stanisław s.Jana

6.Janeczko Barbara c.Zygmunta

7.Pastuszek Jan s.Mieczysława

8.Rachwał Stanisław s.Ryszarda

9.Świst Lucyna c.Henryka

10.Szpytman Barbara c.Władysława

11.Tenus Danuta c.Jana

12.Wajda Alicja c.Jana

 

Rocznik 1972:

1.Bednarczyk Grzegorz s.Józefa

2.Bednarczyk Joanna c.Józefa

3.Bednarczyk Józef s.Jana

4.Brylińska Bożena c.Władysława

5.Brylińska Dorota c.Eustachego

6.Dzimira Henryk s.Kazimierza(Korytniki)

7.Fotruna Beata c.Jana

8.Horbowy Lesław s.Józefa

9.Kwaśna Anna c.Jana

10.Mikita Anna c.Henryka

11.Pastuszek Stanisława c.Mieczysława

12.Pawłowski Marian s.Karola

13.Strojek Tomasz s.Józefa

14.Sus Ryszard s.Edwarda

15.Szpytman Dorota c.Józefa

16.Szpytman Robert s.Bolesława

17.Szpytman Wiesława c.Władysława

18.Tomaszewski Andrzej s.Eugeniusza

19.Wanat Ewa c.Tadeusza

20.Wanat Stanisław s.Józefa

21.Wojtowicz Barbara c.Tadeusza

22.Wojtowicz Bogumił s.Tadeusza

23.Wojtowicz Wiesław s.Jana

24.Wróbel Ludmiła c.Juliana

 

Rocznik 1973:

1.Bajda Maria c.Floriana

2.Bajda Krystyna c.Jana

3.Bednarczyk Małgorzata c.Józefa

4.Dudzińska Barbara c.Eugeniusza

5.Iwasieczko Dariusz s.Władysława

6.Janeczko Ryszard s.Zygmunta

7.Pająk Dorota c.Jana

8.Szpytman Aneta c.Jana

9.Szpytman Joanna c.Bolesława

10.Tomaszewski Tadeusz s.Eugeniusza

11.Wanat Artur s.Tadeusza

12.Wanat Wojciech s.Franciszka

13.Wojtowicz Wioletta c.Jana

14.Zaleska Grażyna c.Jana

15.Zatwardnicki Grzegorz s.Alojzego

 

Rocznik 1974:

1.Błahuta Beata c.Józefa

2.Dudziński Tomasz s.Władysława

3.Jach Małgorzata c.józefa

4.Mazur Henryk s.Władysława

5.Mikita Wojciech s.Henryka

6.Perduta Małgorzata c.Tadeusza

7.Rachwał Witold s.Ryszarda

8.Rękas Iwona c.Ryszarda

9.Rękas Marek s.Ryszarda

10.Szpytman Alicja c.Jana

11.Wajda Witold s.Jana

12.Wanat Jadwiga c.Tadeusza

13.Wanat Piotr s.Mariana


Rocznik 1975:

1.Bajda Tomasz s.Antoniego

2.Dudziński Mariusz s.Władysława

3.Fortuna Marta c.Tadeusza

4.Kwaśna Krystyna c.Jana

5.Muszyński Sebastian s.Jana

6.Pawłowski Robert s.Jana

7.Szpytman Agnieszka c.Bolesława

8.Szpytman Agnieszka c.

9.Szpytman Wojciech s.Stanisława

10.Wanat Jolanta c.Tadeusza

11.Wojtowicz Edyta c.Jana

12.Wojtowicz Robert s.Stanisława

13.Zazula Janusz s.Władysława

14.Żurawska Marzena c.Eugeniusza

 

Rocznik 1976:

1.Bajda Agnieszka c.Stanisława

2.Dzidek Witold s.Mieczysława

3.Fortuna Małgorzata c.Jana

4.Horbowy Tomasz s.Józefa

5.Kowalczyk Wiesław s.Kazimierza

6.Kozłowska Marzena c.Bronisława

7.Mazur Beata c.Władysława

8.Muszyńska Aneta c.Jana

9.Nowak Bogdan

10.Rękas Teresa c.Ryszarda

11.Sus Beata c.Witolda

12.Szpytman Ewa c.Józefa

13.Szpytman Dariusz s.Bolesława

14.Wajda Andrzej s.Jana

15.Wanat Bogusława c.Franciszka

16.Żurawski Radosław s.Eugeniusza
 

 

 


 

 

 


 


 

Absolwenci szkoły w Reczpolu

Email Drukuj PDF

Rocznik 1967:

1.Dudziński Stanisław s.Eugeniusza

2.Fotruna Danuta c.Jana

3.Horbowy Danuta c.Józefa

4.Iwaszko Lucyna c.Władysława

5.Kwaśny Józef s.Augusta

6.Litwin Wiesław s.Michała(Korytniki)

7.Pastuszek Józef s.Mieczysława

8.Ryczan  Kazimierz s.Józefa(Korytniki)

9.Szpytman Jacek  s.Jana

10.Szpytman Wiesława c.Stanisława

11.Tenus Krystyna c.Jana

12.Tomaszewska Lidia(.Wola Krzywiecka)

13.Urban Bożena c.Jana

 

Rocznik 1968:

1.Bajda Adam s.Antoniego

2.Bajda Bogusława c.Jana

3.Bajda Helena c.Floriana

4.Bednarczyk Andrzej s.Franciszka

5.Bednarczyk Krystyna c.Jana

6.Betlej Jerzy s.Edwarda

7.Buś Tadeusz s.Andrzeja

8.Bryliński Józef s.Eustachego

9.Błahuta Dorota c.Józefa

10.Dzimira Wiesław s.Kazimierza

11.Gerula Edward s.Władysława

12.Kowalski Jacek s.Józefa

13.Pawłowski Józef s.Franciszka

14.Perduta Andrzej s.Tadeusza

15.Racibor Mariusz s.Adama

16.Sus Maria c.Jana

17.Tomaszewski Andrzej s.Józefa

18.Tomczyk Krzysztof s.Edwarda

19.Wanat Krystyna c.Józefa

20.Walczak Elżbieta c.Antoniego

21.Wróbel Małgorzata c.Juliana

 

Rocznik 1969:

1.Dudzińska Renata c.Władysława

2.Makowczyński Robert s.Jana(Korytniki)

3.Mazur Józef s.Bronisława

4.Mikita Irena c.Piotra

5.Osięga Ewa c.Jana

6.Pastuszek Adam s.Mieczysława

7.Pawłowski Mieczysław s.Wojciecha

8.Słomiany Jan s.Jana(Korytniki)

9.Sus waldemar s.Edwarda

10.Szpytman Andrzej s.Stanisława

11.Szpytman Witold s.Jana

12.Tenus Elżbieta c.Jana

13.Wanat Elżbieta c.Mariana

14.Wanat Stanisław s.Franciszka

15.Waaśko Małgorzata c.Czesława

16.Wróbel Małgorzata c.Juliana

 

Rocznik 1970:

1.Bajda Maria c.Kazimierza

2.Betlej Renata c.Władysława

3.Brylińska Lucyna c.Władysława

4.Dudziński Witold s.Władysława

5.Horbowy Andrzej s.Józefa

6.Hyjek Przemysław s.Romana

7.Świst Ewa c.Henryka

8.Szpytman Grażyna c.Józefa

9.Wajda Jerzy s. Jana

10.Wanat Marta c.Mariana

11.Waśko Dariusz s.Czesława

12.Wróbel Witold s.Juliana

13.Zatwardnicki Marek s.Alojzego

14.Zazula grażyna c.Władysława

11.


. 


 


Strona 1 z 3

sonda

ile czasu dziennie poświęcasz na naukę?
 

Licznik

dzisiaj140
wczoraj642
w tygodniu1409
w miesiącu11999
wszystkie607114
Powered by Kubik-Rubik.de

on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 287 gości 

jest godzina

kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: Środa
19 Grudnia 2018
Imieniny obchodzą
Abraham, Beniamin, Dariusz, Gabriela,
Mścigniew, Nemezjusz, Tymoteusz, Urban

Do końca roku zostało 13 dni.
Zodiak: Strzelec