Szkoła Podstawowa w Reczpolu

37-755 Krzywcza

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Projekt Na Dobry Początek
Na Dobry Początek

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Email Drukuj PDF

W roku szkolnym 2010/2011 Publiczna Szkoła Podstawowa w Reczpolu przystąpiła do projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Na Dobry Początek.

Celem powyższego projektu było wdrożenie w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Krzywcza programu rozwojowego, mającego na celu wyrównywanie szans edukacyjnych z zakresu kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych i nauk przyrodniczo matematycznych oraz podniesienie atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych. Projektem objęci są uczniowie klas IV- VI. W ramach projektu prowadzone są w naszej szkole następujące zajęcia:

  1. Matematyczno  przyrodnicze prowadzone przez p. D. Głuszko i J. Bednarz
  2. Zajęcia językowe prowadzone przez p. J. Bury
  3. Zajęcia informatyczne prowadzone przez p. T. Susa
  4. Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu po klasie VI prowadzone przez p. D. Głuszko i J. Bednarz

Wszystkie w/w zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tablic interaktywnych, wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie, filmów, plansz, map, odtwarzaczy, podręczników, testów, słowników itp., które zostały pozyskane w ramach projektu. Ponadto każdy uczestnik zajęć otrzymał komplet materiałów promocyjno - szkoleniowych oraz pomoce dydaktyczne, tj. podręczniki, słowniki, testy itp. Dodatkowym atutem zajęć jest posiłek regeneracyjny, który uczniowie otrzymują przed zajęciami.

Działania podjęte w naszej szkole w ramach projektu Na dobry początek:

1. 7 września 2010 r. - spotkanie p. wice wójt Ewy Szymańskiej z rodzicami uczniów, na którym przedstawione zostały założenia programu Na dobry początek, realizowanego ze środków EFS. W tym dniu rodzice odebrali pakiet pomocy szkolnych dla swoich dzieci oraz podpisali stosowne dokumenty, dotyczące udziału w w/w projekcie.

2. 14 września 2010 r. - szkolenie nauczycieli ze wszystkich szkół z Gminy Krzywcza w zakresie podstawowej obsługi tablicy interaktywnej.

 

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu- matematyka

Email Drukuj PDF

Uczniowie klasy VI uczestniczą w zajęciach przygotowujących ich do sprawdzianu z matematyki. Częstotliwość zajęć jest duża- -dwa razy w tygodniu.W ramach zajęć uczniowie rozwiązują testy[10],powtarzają i utrwalają materiał nauczania z matematyki,doskonalą umiejętności kluczowe- czytanie, pisanie,rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystanie wiedzy w praktyce.Stopień trudności,forma i zakres wymagań dostosowane są do możliwości przeciętnego szóstoklasisty. Uczniowie ćwiczą na różnego typu zadaniach: otwartych, zamkniętych, krótkiej odpowiedzi, wydłużonej odpowiedzi, zadania z luką, zadania typu "prawda", "fałsz", zadania na dobieranie.Uczeń czytając tekst  musi go rozumieć, uchwycić sens, przeanalizować i podjąć próbę samodzielnego rozwiązania,Propozycje zadań do rozwiązywania znajdują w" Kalendarzu szóstoklasisty".

 

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki

Email Drukuj PDF

Dodatkowe zajęcia matematyczne w klasach IV-VI mają nauczyć dziecko myślenia, logicznego rozumowania, poprawnego wnioskowania, samodzielnego poszukiwania i zdobywania informacji.Matematyka sprawia wielu uczniom trudności. Te zajęcia przybliżają, rozjaśniają i podają treści  matematyczne w łatwiejszej formie[ zabawy, inscenizacje,zagadki, rebusy, zajęcia w terenie].Nacisk położono na kształtowanie umiejętnościi zastosowania i wykorzystania wiedzy na codzień, w szkole, domu, w różnych sytuacjach życiowych.Atrakcyjność tych zajęć polega na zastosowaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych, takich jak:tablica interaktywna,  rzutnik multimedialny, komputer,programy komputerowe, plansze dydaktyczne. Uczniowie zostali zaopatrzeni w ciekawe publikacje matematyczne np." Flatlandia czyli powieść w wielu wymiarach". Zajęcia te są dużą pomocą dla ucznia słabego, natomiast uczeń zdolny może bardziej wykazać się posiadaną wiedzą.Zajęcia są nastawione na następujące osiągniecia ucznia: uzyskanie sprawności w wykonywaniu obliczeń matematycznych, posługiwanie się planem i mapą, mierzenie, porównywanie, szacowanie, odczytywanie informacji z wykresów, rysunków, schematów , tabel, efektywne posługiwanie sie technologią informacyjną, rozumienie treści,samodzielność w poczynaniach szkolnych ucznia.

 

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO SPRAWDZIANU PO KL. VI

Email Drukuj PDF

Zajęcia prowadzone są z myślą o uczniach klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Reczpolu, przygotowujących się do sprawdzianu po klasie VI. Głównym założeniem jest przygotowanie uczniów do sprawdzianu końcowego. Podczas sprawdzianu końcowego uczeń, jego rodzice i nauczyciele mogą ocenić, w jaki sposób uczeń spełnia wymagania zapisane w standardach i jak został przygotowany  do nauki w szkole gimnazjalnej. Żeby taki sprawdzian był powodem do dumy i satysfakcji dla wszystkich zainteresowanych stron, należy dobrze przygotować do niego uczniów. Zadania, testy i ćwiczenia w programie zostały dobrane w taki sposób, aby pobudzały naturalne zainteresowania uczniów i zachęcały do twórczości na miarę ich indywidualnych możliwości. Zadania i testy będą badać stopień opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych. W programie dobrano takie zadania i ćwiczenia, które obejmują treści zawarte w podstawie programowej do nauczania przyrody. Zasadniczym celem zajęć jest stwarzanie sytuacji, w której każdy uczeń ma możliwość gruntownego powtórzenia wiadomości nabytych na lekcjach przyrody i solidne przygotowanie uczestników  zajęć do sprawdzianu końcowego. Ponadto uczniowie uczestnicząc w zajęciach zostaną przygotowani do konkursu przedmiotowego z przyrody.

 

 

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z PRZYRODY

Email Drukuj PDF

W zajęciach pozalekcyjnych z przyrody biorą udział uczniowie klas IV-VI, którzy chcą poszerzyć swoje zainteresowania z zakresu przyrody. Do zajęć został opracowany program. Treści w nim zawarte mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane w zależności od potrzeb. Pozwalają na dokładniejsze pogłębienie i rozszerzenie wiadomości, których nie można zrealizować na lekcjach ze względu na ograniczenia czasowe. W myśl zasady, jedna lekcja w terenie cenniejsza jest od wielu godzin teoretycznych prowadzonych w klasie. Pozwala on zwrócić uwagę uczniów na otaczający nas świat, zainteresować jego pięknem i ochroną jego zasobów. Główny nacisk w tym programie jest położony na konkretne działania uczniów, gdyż edukacja przyrodnicza w szkole to nie zajęcia w ławkach i wiedza teoretyczna, to nie podawanie recepty na lepsze jutro. Edukacja przyrodnicza to konkretne działanie w środowisku i dla środowiska. To stwarzanie dzieciom takich sytuacji, aby samodzielnie dochodziły do określonych prawd i zasad, a co za tym idzie, aby umiały perspektywicznie myśleć. Program ten uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter młodego człowieka. Pomaga zagospodarować czas wolny tak, aby nie było w nim miejsca na nudę. Podczas spotkań uczniowie będą badać środowisko,  obserwować i fotografować okoliczną florę i faunę, spotykać się z ciekawymi ludźmi, uczestniczyć w zajęciach terenowych, wycieczkach. Poprzez realizację tego programu w lepszy sposób poznają stan rodzimego środowiska przyrodniczego. Podczas spotkań uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji oraz poszerzenia wiedzy przyrodniczej. Każdy uczeń będzie miał możliwość wykazania się, co spowoduje, że będzie szczęśliwy i dowartościowany. Poznanie uroków najbliższych okolic prowokuje do częstych spotkań z przyrodą, integruje uczestników pieszych wędrówek, a praca z mapą, lornetką, czy aparatem daje dzieciom możliwość poczucia się Columbami  najbliższych terenów. Podczas realizacji programu zastosowane zastaną następujące metody pracy: obserwację, doświadczenia i eksperymenty, pogadanki, dyskusje, gry i zabawy dydaktyczne, burzę mózgów, pracę z literaturą. Zajęcia uświetniane będą różnorodnymi środkami dydaktycznymi, m.in. mapami, atlasami, mikroskopami, lupami, kompasami, stacją meteorologiczną, wiatromierzem, barometrem, higrometrem, pojemnikami do obserwacji owadów, foliogramami, filmami edukacyjnymi, kluczami do oznaczania roślin i zwierząt, aparatami fotograficznymi oraz tablicą interaktywną.

 

Więcej…
 

ZAJĘCIA Z INFORMATYKI

Email Drukuj PDF

Zajęcia z informatyki przeznaczone są dla uczniów klas IV - VI i odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdej z poszczególnych klas. Tematyka prowadzonych zajęć wykracza w znacznym stopniu poza program nauczania przewidziany dla szkół podstawowych i ma na celu wszechstronne wykorzystanie komputerów w życiu codziennym. Zajęcia zostały podzielone na kilka działów, między innymi takich jak: środowiska pracy, nauka bezwzrokowego pisania na klawiaturze, podstawy edycji grafiki czy projektowanie stron internetowych. Uczniowie na zajęciach mają możliwość przekonania się, że komputer w połączeniu z Internetem nie jest tylko narzędziem do gier i zabaw, lecz praktycznym urządzeniem niezbędnym w życiu każdego "nowoczesnego" człowieka!

 


sonda

ile czasu dziennie poświęcasz na naukę?
 

Licznik

dzisiaj637
wczoraj634
w tygodniu1271
w miesiącu7092
wszystkie602207
Powered by Kubik-Rubik.de

on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 261 gości 

jest godzina

kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: Wtorek
11 Grudnia 2018
Imieniny obchodzą
Damazy, Daniela, Julia, Stefan,
Waldemar, Wojmir

Do końca roku zostało 21 dni.
Zodiak: Strzelec